Geplaatst op: 22-07-2021

Dans- en Showgroep Expression heeft in haar missie opgenomen dat (minderjarige) leden van Dans- en Showgroep Expression zichtzelf door dans kunnen ontdekken, ontplooien en ontwikkelen. Speciale aandacht gaat uit naar het winnen van zelfvertrouwen, zichzelf leren presenteren, zich expressief durven uiten en leren samenwerken. Dit alles in een, voor (minderjarige) leden, veilige omgeving. Deze missie kan Dans- en Showgroep Expression echter niet uitdragen zonder de belangeloze inzet van vrijwilligers, ouders en meerderjarige leden (hierna te noemen vrijwilligers). Vandaar dat Dans- en Showgroep Expression een preventie- en integriteitsbeleid heeft opgesteld op het voorkomen van ongewenst gedrag.

Algemeen
Dans- en Showgroep Expression is van mening dat wanneer er activiteiten aan kinderen aangeboden worden, wij ook de zorg hebben voor het creëren van een veilige omgeving. Dans- en Showgroep Expression wil haar (minderjarige) leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers een veilige omgeving aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een preventie- en integriteitsbeleid opgesteld.

Preventie- en integriteitsbeleid
Dans- en Showgroep Expression maakt gebruik van een preventie- en integriteitsbeleid voor al haar  vrijwilligers en leden. Hier vallen de volgende punten onder:

1. Gedragscode
2. Vertrouwenspersoon
3. Meldprotocol
4. Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers

Gedragscode
Een gedragscode is een document waarin de richtlijnen staan beschreven voor de omgang tussen vrijwilligers, leden en kwetsbare mensen, zoals kinderen. Dans- en Showgroep Expression maakt gebruik van een afgeleide van de modelgedragscode ‘In veilige handen’ die door Vereniging NOV is opgesteld.

Als een vrijwilliger wordt aangesteld zal deze gedragscode worden ondertekend.
Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject.

Vertrouwenspersonen
Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, leden of ouders terecht met vragen of twijfels. Binnen Dans- en Showgroep Expression hebben wij ervoor gekozen om een vertrouwenspersonen aan te stellen, namelijk Gonny der Kinderen. Indien gewenst kan ook met het bestuur van Dans- en Showgroep Expression contact worden opgenomen via info@dsg-expression.nl

Gonny der Kinderen
gonnyderkinderen@hetnet.nl
06 23351309

Meldprotocol
Dans- en Showgroep Expression heeft vaste afspraken gemaakt over het melden van seksueel ongewenst gedrag. Hieraan dient iedereen zich te houden.

Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers
Om vrijwilliger te worden bij Dans- en Showgroep Expression wordt er altijd voorafgaand een intakegesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de geschiktheid van de kandidaat om met een kwetsbare doelgroep te werken. Ook zal in dit gesprek duidelijk besproken worden wat wel en niet kan binnen de organisatie. Bij een positieve uitkomst van het intakegesprek dient de kandidaat de gedragscode te lezen en te ondertekenen. Ook dient de kandidaat een VOG te overhandigen indien de kandidaat 18 jaar of ouder is en met kwetsbare mensen gaat werken. Na het positief afsluiten van bovengenoemde punten mag Dans- en Showgroep Expression een nieuwe vrijwilliger verwelkomen.

Heb je naar aanleiding van ons preventie- en integriteitsbeleid vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een mail naar het secretariaat (secretariaat@dsg-expression.nl).